Privacyverklaring van DEOS AG

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en willen u graag bekend maken met ons online-privacybeleid.

De bescherming van uw privacy is altijd van het grootste belang voor DEOS AG. Het spreekt dan ook voor zich dat wij ons houden aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming. Bovendien is het voor ons belangrijk dat u altijd weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we ze gebruiken

I. Verantwoordelijke

Voor deze en alle andere vragen over het onderwerp persoonsgerelateerde gegevens kunt u via het volgende contactadres te allen tijde contact met ons, als verantwoordelijke in de zin van de DSGVO, opnemen:

DEOS AG
Birkenallee 76
48432 Rheine
Tel: +49 5971 91133-0
info@deos-ag.com

 Gegevensbeschermingsfunctionaris

U kunt ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van DEOS AG voor alle vragen in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsfunctionaris
microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Spatzenweg 2
48282 Emsdetten
Tel: +49 2572 9365-77
E-mail: Datenschutz@microplan.de

II. Verzameling van persoonsgegevens alsmede aard en doel van het gebruik ervan

Wij verwerken persoonsgegevens.

Persoonsgegevens is volgens art. 4 nr. 1 DSGVO alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • bestandsgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen),
 • contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mail),
 • inhoudelijke gegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer),
 • gebruiksgegevens (bijvoorbeeld websites, interesse voor inhoud, toegangstijden),
 • meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).

1. Terbeschikkingstelling van de website voor informatief gebruik

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. In geval van een puur informatief gebruik van deze website – als u zich nergens registreert en ons geen formuliergegevens toestuurt – verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser ons om technische redenen toestuurt. Deze zijn:

 • IP-adres
 • datum en tijd van de opvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de opvraging (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de in elk geval overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website, waar het verzoek vandaan komt
 • besturingssysteem en de interface
 • browsertype
 • taal en versie van de browsersoftware.

We combineren deze gegevens niet met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons echter het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren indien wij concrete aanwijzingen van onwettig gebruik te weten komen. Wij slaan deze gegevens op in de server-logbestanden totdat ze automatisch worden gewist in overeenstemming met de wettelijke eisen.

De opslag in logbestanden gebeurt, om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en onze informatietechnologische systemen te beveiligen. Het vastleggen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO.

2. Contact

Bij gebruik van ons contactformulier of bij contact via e-mail of telefoon worden de door u daar verstrekte gegevens (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, e-mailadres, datum en tijd van de contactaanvraag) door ons opgeslagen.

De in dit kader verzamelde gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw vragen en worden gewist, nadat de opslag niet meer noodzakelijk is. Bestaan wettelijke bewaartermijnen wordt de opslag overeenkomstig beperkt.

De gegevensverwerking voor het contact met ins gebeurt conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming of conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b DSGVO, voor zover uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

3. Gebruik van het partnerportaal

Op onze website kunnen onze klanten zich onder verstrekking van persoonlijke gegevens registreren voor het DEOS partnerportaal (vrijgave partneromgeving). In het DEOS-partnerportaal stellen wij bepaalde inhoud ter beschikking zoals bijvoorbeeld de DEOS-softwareproducten of omvangrijke informatie over onze hard- en softwareproducten.

Wij verzamelen de volgende gegevens in het kader van het registratieproces: firma, naam en e-mailadres. Andere informatie kan optioneel worden opgeslagen.

Na handmatige vrijgave hebben alle geregistreerde medewerkers van onze klanten toegang tot het portaal van hun onderneming en de daar opgeslagen medewerkergegevens.

De gebruikers kunnen afzonderlijke registraties voor hun onderneming altijd op aanvraag handmatig laten corrigeren of ontbinden door DEOS AG.

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 zin 1 sub b DSGVO.

Binnen DEOS AG worden downloadstatistieken opgesteld over het gebruikersgedrag conform art. art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO, om u bij technische vragen verder te kunnen helpen. Overdracht van de gegevens gebeurt niet.

Wissen van de gegevens gebeurt, wanneer de opslag niet meer noodzakelijk is en wettelijke bewaartermijnen zich niet verzetten tegen het wissen.

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Alleen gegevens die automatisch via uw browser worden verzonden, worden opgenomen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Anderzijds gebruiken we tijdelijke cookies om informatie op te slaan over computers die herhaaldelijk onze website bezoeken. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode – dit kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt deze cookies ook zelf in uw browser verwijderen.

Wij verzamelen deze gegevens in anonieme vorm, slaan deze niet op samen met andere persoonsgegevens en gebruiken deze uitsluitend om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaan. U kunt het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser.

Cookies, die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces, worden op basis van art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO opgeslagen.

De aanbiedingen van onze websites kunnen ook zonder cookies worden gebruikt. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat u alle functies van deze website in alle gevallen kunt gebruiken.

5. Webanalyse met Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna “Google”). De statistieken van deze dienst worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te analyseren en informatie te krijgen over de manier waarop gebruikers deze website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • gebruikte besturingssysteem,
 • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • tijd van de server-aanvraag,

worden gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In deze gevallen heeft Google de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake privacybescherming (Privacy Shield Agreement) ondertekend. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f DSGVO. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een koppeling niet mogelijk is (IP-masking).

Verdere informatie over de EU-VS privacy-overeenkomst “Privacy shield” vindt u onder https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar is.

Bovendien kunt u het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert:

Google Analytics deactiveren (Stand: Opt-out cookie is set)

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies.

Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics met de code “anonymize_ip” is uitgebreid, om een anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP- maskering) te garanderen.

6. Google Ads Conversion Tracking

Wij gebruiken bovendien Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch te analyseren en te evalueren met als doel deze voor u te optimaliseren. Google Ads plaatst een cookie op uw computer als u onze website via een Google-advertentie bezoekt.

Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor een persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid.

Elke Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. De Ads-klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en omgeleid zijn naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, zin 1, sub f DSGVO

Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u hier bezwaar tegen maken door de Google Conversion Tracking Cookie te deactiveren via uw internetbrowser onder “Gebruikersinstellingen”. U kunt cookies ook uitschakelen voor het de conversie-tracking door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het traceren van conversies vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

7. Google Maps

Op deze website gebruiken wij het aanbod van Google Maps, een dienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; hierna „Google“). Daardoor kunnen we u direct op de website interactieve kaarten tonen en maken voor u het comfortabele gebruik van de kaartfunctie mogelijk.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende onderpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de onder “verzameling van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website” de genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarop u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Wanneer u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij Google niet wilt, moet u voor activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor het uitoefenen ervan moet richten tot Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de Plug-in-aanbieder vindt u in het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de aanbieder  https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html .

Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. AddSearch

De zoekfunctie “AddSearch” is ingebed in onze websites om het gebruik van ons aanbod te vereenvoudigen. Aanbieder is het bedrijf AddSearch Oy, Töölönkatu 4, FI- 00100 Helsinki, Finland (e-mail: info@addsearch.com). Op basis van artikel 6, lid 1, p. 1 l. v DSGVO stuurt uw browser persoonlijke gegevens (IP-adres) naar AddSearch. AddSearch Oy garandeert de bescherming van persoonsgegevens tijdens de verwerking in Europa en in landen buiten de Europese Economische Ruimte door middel van modelcontractbepalingen of andere soortgelijke overeenkomsten. De gegevens zullen worden verwijderd zodra het doel van hun verzameling is bereikt.

Meer informatie is beschikbaar op: https://www.addsearch.com/privacy/

9. Nieuwsbrief / MailChimp

Indien u conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a DSGVO uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om een e-mailadres op te geven, andere gegevens kunnen optioneel worden verstrekt, om u bijvoorbeeld persoonlijk te kunnen aanspreken.

De nieuwsbrief bevat actuele informatie over de producten van DEOS AG, de onderneming, beurzen, events en klantenevenementen.

De verzending van onze nieuwsbrief wordt verzorgd door de technische dienstverlener

MailChimp (geëxploiteerd door The Rocket Science Group LLC, State of Georgia, United States) aan wie we uw bij de aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekte gegevens overdragen. Deze overdracht gebeurt conform art. 6 lid 1, zin 1 sub f DSGVO en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem.

Wij bewaren uw gegevens zo lang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

Om onze service voortdurend te kunnen verbeteren, evalueren wij het klikgedrag van nieuwsbriefontvangers. We kunnen dus zien welke links voor u interessant zijn.

U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door u af te melden voor de nieuwsbrief.

De afmelding is altijd mogelijk, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ook te allen tijde uw verzoek tot afmelding per e-mail versturen naar newsletter@deos-ag.com.

Om er zeker van te kunnen zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure: nadat u uw e-mailadres in het aanmeldveld hebt ingevoerd, sturen we u een bevestigingslink. Pas wanneer u deze bevestigingslink aanklikt wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst.

10. Sollicitaties

U kunt per e-mail naar bewerbung@deos-ag.com of door middel van ons sollicitatieformulier solliciteren naar een baan op onze website. Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub b (indien van toepassing sub f) DSGVO en paragraaf 26 lid 1 BDSG-neu (Duitse federale wet op de gegevensbescherming). Een verdere verwerking is alleen toegestaan met uw toestemming.

Indien met een sollicitant een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, verwerken wij de doorgezonden gegevens met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding conform de wettelijke bepalingen.

Indien geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd zes maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat geen enkel ander rechtmatig belang van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon deze verwijdering in de weg staat. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijsplicht in een procedure op grond van de algemene wet inzake gelijke behandeling.

In het geval van herroeping kan uw sollicitatie voor de sollicitatieprocedure niet meer in aanmerking worden genomen.

11. Zekerheid

Als u in het kader van dit aanbod pagina’s en bestanden oproept en gevraagd wordt om gegevens over uzelf in te voeren, is de overdracht via het internet via SSL-codering beveiligd. Dit geldt echter niet automatisch voor de inhoud van andere websites die via links toegankelijk zijn. Wij nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid.

Uit voorzorg willen wij u erop wijzen dat wij nooit per e-mail, telefoon of SMS om vertrouwelijke gegevens vragen, zoals account- of klantnummer, PIN of wachtwoord, en wij vragen u niet deze gegevens terug te sturen of te verstrekken of direct toegangsgegevens in te voeren.

12. Social media

I. Algemeen gebruik van plug-ins

Op dit moment gebruiken we de volgende social media plug-ins op onze websites:

 • LinkedIn
 • Xing
 • YouTube
 • Twitter

We gebruiken de zogenaamde “2-click” oplossing. Dit betekent dat bij een bezoek aan onze site geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins, die u kunt herkennen aan de markering op het betreffende veld met het logo van de aanbieder. Pas wanneer u op een van de plug-ins klikt, worden de persoonsgegevens automatisch doorgestuurd naar de aanbieder van de plug-in en daar – voor wat betreft aanbieders in de VS – opgeslagen in de VS. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerking, noch zijn we ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, het gebruik door de plug-in aanbieder of de opslagtermijnen. Aangezien de plug-in aanbieder vooral via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan alle cookies te verwijderen voordat u op het logo van een aanbieder klikt.

Als u een social media plug-in activeert, ontvangt de plug-in aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. De volgende gegevens worden verzonden: IP-adres, datum en tijd van toegang, verloop van het bezoek. In het geval van Xing wordt volgens de aanbieder in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Dit is onafhankelijk van of u een account heeft bij deze plug-in aanbieder en ingelogd bent.

Als u ingelogd bent bij de plug-in aanbieder, worden deze gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in aanbieder deze informatie ook op uw gebruikersaccount op en informeert uw contactpersonen publiekelijk. Als u niet wenst dat de plug-in aanbieder de informatie aan uw profiel toewijst, moet u zich voor het activeren van de knop bij de aanbieder afmelden.

Een plug-in aanbieder slaat de verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel. Ze worden gebruikt voor marktonderzoek en reclame. U heeft het recht om bij de aanbieder van de betreffende plug-in bezwaar aan te tekenen tegen het aanmaken van de gebruikersprofielen. Met behulp van plug-ins willen we onze website en ons aanbod optimaliseren en interessanter maken voor de gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van plug-ins is artikel 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO.

II. Gebruik van de LinkedIn-plug-ins

Informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens en over de bescherming van uw persoonlijke rechten door LinkedIn vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. De contactgegevens en privacyverklaring vindt u als volgt:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

III. Gebruik van de XING-plug-ins

Onze website maakt gebruik van functies van het XING-netwerk. De aanbieder is XING AG, Dammtorstr. 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die XING-functies bevat, wordt een verbinding met de XING-servers tot stand gebracht. Voor zover ons bekend, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden voornamelijk geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geanalyseerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de XING-privacyverklaring onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

IV. Gebruik van de YouTube-plug-ins

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van de sites is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u één van onze pagina’s bezoekt die voorzien is van een YouTube plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, is het YouTube mogelijk uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door af te melden bij uw YouTube-account.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Verdere informatie over de EU-VS privacy-overeenkomst “Privacy shield” vindt u onder https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

V. Gebruik van Twitter

Op deze website zijn componenten van Twitter geïntegreerd. Exploitatiemaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd de informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht, indien de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website is ingelogd op Twitter; dit gebeurt onafhankelijk van of de betreffende persoon de Twitter-component aanklikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is door de betreffende persoon, kan deze de overdracht voorkomen, door zich af te melden bij het Twitter-account voordat onze website wordt opgeroepen.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter zijn op te roepen onder https://twitter.com/privacy?lang=de.

13. Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht, een bevestiging te verlangen, of de betreffende gegevens werden verwerkt en informatie over deze gegevens alsmede op verdere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig art. 15 DSGVO.

U hebt volgens art. 16 DSVGO het recht, de vervollediging van de u betreffende gegevens of de correctie van de u betreffende onjuiste gegevens te verlangen.

U hebt in overeenstemming met art. 17 DSGVO het recht te verlangen, dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden gewist, resp. alternatief in overeenstemming met art. 18 DSGVO een beperking van de verwerking van de gegevens te verlangen.

U hebt het recht, van de verantwoordelijke informatie te verlangen over de ontvanger, aan wie de verantwoordelijke in overeenstemming met art. 19 DSGVO correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft meegedeeld

U hebt het recht te verlangen, dat de u betreffende gegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld in overeenstemming met art. 20 DSGVO ontvangt en de overdracht ervan aan andere verantwoordelijken te vorderen.

U hebt verder in overeenstemming met art. 77 DSGVO het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit.

14. Herroepingsrecht

U hebt het recht, gegeven toestemmingen altijd met effect voor de toekomst conform art. 7 lid 3 DSGVO te herroepen. Daartoe volstaat een vormloze mededeling via e-mail aan ons. Door de herroeping van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot aan de herroeping niet beïnvloed.

15. Recht van bezwaar

U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende gegevens in overeenstemming met art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name gericht worden tegen de verwerking voor doelen van direct marketing.

16. Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met art. 17 en 18 DSGVO gewist of in hun verwerking beperkt. Voor zover niet in het kader van deze privacyverklaring uitdrukkelijk aangegeven, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist, zodra ze voor het beoogde doel ervan niet meer nodig zijn en er tegen het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doelen vereist zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens, die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

17. Reikwijdte van dit privacybeleid

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites onder de URL www.deos-ag.com en heeft de status mei 2019.