Air Quality Management

Totaaloplossing voor de optimale luchtkwaliteit in ruimten

Het aanbod aan CO2-sensoren met verkeerslichtfunctie neemt momenteel snel toe in de markt. Met ons luchtverkeerslicht DEOS SAM (Sensorgestuurde luchtkwaliteitsmeting) bieden wij een alternatief op industrieel niveau, dat kan worden uitgebouwd tot een intelligente en flexibele totaaloplossing, het DEOS Air Quality Management.

Centrale bouwsteen van onze flexibele totaaloplossing is de CO2-ruimteluchtverkeerslicht DESO SAM. Met een geïntegreerde multisensor is SAM in staat, de luchtkwaliteit in ruimten te analyseren en deze in een in drietraps verkeerslichtsysteem te visualiseren. Zo maakt SAM de effectieve en behoeftengeoriënteerde handmatige ruimteventilatie voor iedereen mogelijk. Bovendien kunnen de verzamelde sensoregegevens centraal opgeslagen in de DEOS-cloud, als trendrapporten geëxporteerd en afgedrukt alsmede in de DEOS ruimtelucht-app opgeroepen worden Zo kunt u eenvoudig voldoen aan uw bewijsverplichting dat de ruimten voldoende zijn geventileerd. Ter verzekering van de optimale kwaliteit van de ruimtelucht is de integratie van aanwezige ventilatie-installaties (RLT-installaties) mogelijk. Zo kan bij een ontoereikende kwaliteit van de ruimtelucht de RLT-installatie automatisch tegenmaatregelen nemen en een steeds optimale luchtkwaliteit verzekeren.

DEOS SAM voor een actieprijs

Vraag nu een offerte aan

Grijp uw kans en neem deel aan onze DEOS SAM actie: in de actieperiode van 15 maart 2022 tot 30 april 2022 ontvangt u het CO2-ruimteluchtverkeerslicht DEOS SAM voor de actieprijs van slechts € 199 ex btw.

Oplossingsmodules in een oogopslag

De flexibiliteit van onze totaaloplossing weerspiegelt zich in de verschillende uitbreidingsfasen. Zo hebt u met DEOS SAM als stand-alone-apparaat een product, dat u snel en eenvoudig in bedrijf kunt nemen, om de kwaliteit van de ruimtelucht altijd in het oog te hebben en zodoende doelgericht te ventileren. Met onze uitbreidingen wordt het monitoren en rapporteren van het klimaat van de ruimtelucht sterk vereenvoudigd en kan uiteindelijk het handmatige ventileren vervallen:

  1. DEOS SAM als stand-alone-apparaat
  2. Koppeling met DEOS-platform (cloud) en app
  3. Integratie van aanwezige ventilatie-installaties

DEOS SAM als stand-alone-apparaat

Ons luchtverkeerslicht DEOS SAM is met de geïntegreerde multisensor (Swiss made) in staat, de luchtkwaliteit in ruimten te analyseren en deze in een drietraps verkeerslichtsysteem te visualiseren. Bovendien kan SAM met een akoestisch signaal waarschuwen voor het overschrijden van de CO2-grenswaarden. Zo houdt u de luchtkwaliteit in de ruimte altijd in het oog en ventileert doelgericht en effectief. SAM meet de CO2-concentratie in de ruimte door middel van NDIR-sensoren en kan worden ingezet als stand-alone-apparaat of als totaaloplossing.

Koppeling met DEOS-platform (cloud) en app

Als het CO2-gehalte in meerdere van elkaar onafhankelijke zones moet worden bewaakt, toezichthouders verantwoordelijk zijn voor een groot aantal kamers of het bewijs van correct ventileren moet worden geleverd (bewijsplicht), kan DEOS SAM via LoRaWAN worden gekoppeld tot een intelligente totaaloplossing. Via een gateway komen de verzamelde sensorgegevens AVG-conform in de DEOS-cloud (in het DEOS-computercentrum in Duitsland) en kunnen beschikbaar worden gesteld aan de app. Daardoor zijn met behulp van de app meerdere ruimten op een centrale plaats controleerbaar.

Bovendien kunt u via een portaal de gewenste waarden van alle sensoren vastleggen, profielen van de afzonderlijke ruimten beheren en de rechtentoewijzing voor de alarmering via de app vastleggen. Door de centrale trendregistratie kunnen rapporten snel en eenvoudig worden geëxporteerd en indien nodig afgedrukt. Dat gebeurt zonder verdere software-installatie via de standaardbrowser. Zo kunt u eenvoudig voldoen aan uw bewijsverplichting voor de optimale ventilatie van uw ruimten.

Integratie van aanwezige ventilatie-installaties

Wanneer reeds een klimaatregeltechnische installatie (RLT) in het gebouw aanwezig is, die voor de ventilatie van de verschillende ruimten zorgt, kan DEOS SAM en zijn CO2-alarmering het regelproces van de ventilatie effectief aanvullen.

In het geval van een overschrijding van de CO2-grenswaarden wordt de luchttoevoer automatisch aangepast via de RLT-installatie en bijvoorbeeld naar behoefte omgeschakeld naar 100% toevoer van frisse lucht. Zo verzekert u steeds de optimale kwaliteit van de ruimtelucht en hoeft niet langer handmatig in te grijpen in het ventileren. De fabrikantneutrale verbinding gebeurt via onze berichtengateway OPEN GATE. Bestaande BACnet RLT-installaties worden zo geïntegreerd in onze flexibele totaaloplossing DEOS Air Quality Management. Ook andere praktische aanvullingen zijn via de DEOS-berichtengateway mogelijk.

 

Downloads

Broschüre DEOS SAM

Brochre DEOS SAM

CO2 Indoor air qualitiy indicator with App and LoRaWAN download
Flyer DEOS SAM

Flyer Ruimteluchtverkeerslicht DEOS SAM

Voor een optimale Binnenluchtkwaliteit download

Wilt u meer weten?

In het DEOS-portal staan voor onze systeempartners software, technische informatie, productdocumentaties en andere documenten ter beschikking. U bent nog geen systeempartner? Ook als gast vindt u hier aanvullende informatie zoals aanbestedingsdocumenten of gegevensbladen over onze producten.