20.08.2020

Verbinding op afstand met DEOS AG

Uit de gebouwenautomatisering, voor de gebouwenautomatisering

Veilige verbindingen op afstand op installaties zijn in de gebouwenautomatisering een snel groeiend onderwerp. Door de gebeurtenissen rondom het coronavirus is de betekenis en noodzakelijkheid van onderhoud op afstand nog actueler geworden. Met onze meer dan 50-jarige branche-ervaring hebben wij een oplossing speciaal voor de vereisten en behoeften van de gebouwenautomatisering ontwikkeld. Daarbij profiteren we van het nauwe contact met onze systeempartners en hun praktische relevantie.

In een grote pool met onroerende zaken gebruiken zowel FM-dienstverleners als gebouwenexploitanten de mogelijkheid van de verbinding op afstand om de efficiëntie te verhogen en als kostenbesparingen: reiskosten worden geminimaliseerd, uitvaltijden gereduceerd en uiteindelijk de klanttevredenheid gemaximaliseerd. In combinatie met een alarmmanagement, dat stoormeldingen zo snel mogelijk doorgeeft, kan het bedrijfsrisico verder geminimaliseerd en door snelle reactietijden de levensduur van de installatie verhoogd worden. Het grote aantal gebouwen kan hierbij een probleem worden: exploitanten verliezen snel het overzicht.

Deze markt groeit continu en biedt intussen een veelheid aan verschillende oplossingen. “Bij het grote aantal is het kortzichtig alleen op de hardwareprijs van de connect-boxen te letten”, aldus Dominik Greiwe. DEOS-teamleider Cloud Solutions. “De vereisten en wettelijke bepalingen ontwikkelen zich steeds verder. Tegenwoordig volstaat het niet meer, een gebouw zo veilig mogelijk te verbinden met het internet.”, gaat Greiwe verder.

Dat biedt de DEOS-oplossing:

De DEOS-oplossing biedt de exploitant en eindklanten veelzijdige oplossingen aangepast aan individuele wensen. De flexibel inzetbare productbouwstenen van het DEOS Secure Network dekken altijd uw verschillende behoeften en vereisten af.

Ons software-ondersteunde beheer met de beide gratis bedienersportals biedt u vele voordelen. In het zogenaamde Admin portal worden de gebruikers en de daarbij behorende toegangsrechten overzichtelijk beheerd. Het gebruikersportal maakt de gebruikers een intuïtieve bediening van alle installaties mogelijk, die voor de betreffende gebruiker in het Admin portal zijn vrijgegeven. Beide portals zijn via een standaardbrowser op elk moment, vanaf iedere plaats ter wereld bereikbaar. Zo kan ook de eindgebruiker zonder software-installatie zijn gebouw beheren. En dat allemaal zonder IT-specialisten en IT-kennis.

Bovendien kan iedere wijziging van de TGA-structuur of de toegangsrechten meteen en zelf geadministreerd worden. Bovendien kunnen ook webbased bedieningen van installaties van derden in het DEOS-systeem worden geïntegreerd. Dat is vooral bij stapsgewijze moderniseringen onvervangbaar.

DEOS maakt het verschil

Bij de ontwikkeling van de oplossing lag de focus steeds op het veiligheidsaspect: we hebben het onze taak gemaakt een oplossing te ontwikkelen, die voldoet aan de hoogste IT-beveiligingsstandaarden. Vaak is er voor het volledige personeel slechts een VPN-wachtwoord, of er wordt per VPN-eindpunt een nieuw wachtwoord opgeslagen, vaak met lokaal opgeslagen wachtwoorddocumenten. Beide gevallen zijn niet praktisch en leiden tot immens hoge veiligheidsrisico’s. Wij lossen beide problemen op en gebruiken de twee-factor-authenticatie: naast het gebruikerswachtwoord moet bovendien een ieder 30 seconden veranderende getallencombinatie uit een app worden ingevoerd. Daarmee behoort de wachtwoord-wirwar tot het verleden en evengoed zijn uw installaties aan de wachtwoordzijde maximaal beveiligd.

Ook op het gebied van gegevensbeveiliging moeten exploitanten vertrouwen op de hoogste IT-veiligheidsstandaarden. Er treden steeds weer kwetsbaarheden op in besturingssystemen van apparaten. Zonder regelmatige onderhouds- en updateprocedures mag geen apparaat meer met het internet verbonden zijn, omdat hackers deze gaten vaak gebruiken. De DEOS Connect box wordt automatisch verzorgd met beschikbare firmware-updates. Bovendien bevindt het DEOS_computercentrum zich op het hoofdkantoor van het bedrijf in Rheine, Duitsland en is zodoende onderworpen aan de EU-gegevensbescherming.

De vraag naar oplossingen voor een eenvoudige en tegelijkertijd veilige verbinding op afstand is juist tijdens de coronapandemie enorm toegenomen. “Met elk volgende project dat we hebben gerealiseerd, hebben we onze praktische ervaringen en onze knowhow in de gebouwenautomatisering “verder kunnen specialiseren. In het resultaat ontstaan individuele oplossingen voor onze partners en zodoende geen kant en klare verbindingen op afstand. Daar zijn we trots op.”, resumeert Greiwe

Checklist: verbindingen op afstand in de gebouwenautomatisering

  • Bedienervriendelijke en intuïtieve administratiemogelijkheid van de installatieverbinding en installatietoegang
  • Individueel instelbare en gepersonaliseerde toegangsrechten op apparaatniveau, niet op locatieniveau
  • Webbased HVAC-bediening met 24/7-toegang zonder software-installatie
  • Mogelijkheid van integratie van installaties van derden – webbased bedieningsoplossingen van andere componenten zijn integreerbaar
  • Hoogste IT-beveiligingsstandaarden – met 2-factor authenticatie
  • Beveiligde omgang met gevoelige gegevens – tijdens de verbinding op afstand en bij opslag van de gegevens
  • Branche-ervaring – knowhow direct uit de gebouwenautomatisering (koppelen van gebouwen, protocolkennis enz.)