28.07.2021

Bruikbare oplossing: digitale tweeling

Fabrikant-neutrale oplossing voor de gestructureerde gegevensopname en reporting van TGA-systeemlandschappen

In theorie bestaat de digitale tweeling van een gebouw al lang. Met de oplossing van DEOS AG kan de digitale tweeling nu ook in de praktijk worden gebruikt voor bouwprojecten. Door de tweeling ontstaan nieuwe functies en toepassingsscenario’s in de vaak historisch gegroeide TGA-systeemlandschappen van gebouwen. Zo zorgt deze oplossing voor een economisch gebouwbeheer voor facility management en gebouweigenaren.

Zo werkt de digitale tweeling

Om de digitale tweeling van gebouw in kaart te kunnen brengen, moeten de gegevens van het gebouw slim worden gestructureerd. Dit wordt door middel van AKS-sleutel (installatiemarkeringssysteem) gerealiseerd in combinatie met Haystack tags. Door de gekozen informatiestructuur (semantisch gegevensmodel) krijgt de gegevenspool de nodige eenduidigheid. Voor de gebruiker wordt zo direct inzichtelijk van welk pand, welk gebouw, welke verdieping, welke meter of welk ventilatieapparaat de gegevens afkomstig zijn.

Voor de verbinding met het zelf ontwikkelde DEOS IoT-platform zijn zijn verschillende protocollen beschikbaar:

  • Modbus
  • BACnet
  • MQTT
  • API
  • LoRaWAN
  • en nog veel meer

Ook de gegevensoverdracht naar systemen van derden via bijvoorbeeld de aanwezige DESO pit-FM-interface is aanwezig en kan projectspecifiek worden uitgebreid.

Voordelen van de digitale tweeling

De digitale tweeling biedt in de praktijk een groot aantal voordelen. Voor de gegevensopslag is er altijd de vraag naar het “waarom” voor het maken van de gebouwafbeelding. Samen met de experts van DEOS AG wordt vooraf uitgewerkt, welke antwoorden door de digitalisering en gegevensverwerving moeten worden bereikt. Voor de energierapportage voor kostenbesparing, het uniforme alarmbeheer van alle TGA-installaties, de energiemeterbeoordeling ter vermijding van afleesfouten of de bewegingsprofielen voor cleaning on demand – met de digitale tweeling krijgt de gebouwexploitant de nodige transparantie voor de efficiënte gebouwexploitatie.

De DEOS-oplossing combineert fabrikantneutraal de klassieke MSR-techniek met de mogelijkheden van de IoT-omgeving. Zo wordt de technische blik op het gebouw of zelfs hele panden geharmoniseerd en gestandaardiseerd. De tweeling wordt op het DEOS-platform grafisch weergegeven en is via een standaardbrowser tijd- en plaatsonafhankelijk zichtbaar en bedienbaar. Nu al zijn aan de gegevensintegratie en -gebruik geen grenzen gesteld: zo kunnen nu al conclusies worden getrokken over het reële gedrag van gebouwen of rekening worden gehouden met weersgegevens voor een optimale klimaatbeheersing van het gebouw, om de noodzaak van energieopwekking in het gebouw te optimaliseren.

Stemmen voor de digitale tweeling

„In de nabije toekomst is het DEOS BIT-platform ook klaar voor AI-toepassingen of voor virtuele meters.“

Thorsten Javernik, divisiemanager BIT DEOS AG

„Het met de “AKS”-structuur in combinatie met de Haystack tags en de manier, hoe DEOS dit heeft toegepast, is gewoonweg klasse.“

Hans Kranz, eigenaar van ingenieursbureau HAK

Hebt u interesse?

Hebt u interesse in de nieuwe DEOS-oplossing voor de digitale tweeling? U wilt ook uw gebouw digitaal afbeelden en profiteren van de talrijke daaruit resulterende voordelen, om uw gebouw nog efficiënter vorm te geven? Neem dan via mail contact op met onze DEOS Bit-experts op it@deos-ag.com. Met meer dan 53 jaar TGA/HVAC-branche-ervaring gecombineerd met onze eigen IoT-specialistische afdeling digitaliseren we ook graag uw gebouw. Voor gebouwen die inspireren!