Redundantie - Hot Stand-by Controller

Voor een hoogstmogelijke bedrijfsveiligheid van uw projecten kunt u een OPEN 4100 EMS ook redundant opbouwen.
Hiervoor worden twee controllers op één CAN-bus gebruikt. De eerste controller (Primary) heeft bij normaal gebruik een stuur- en regeltaak. Een tweede controller (Secondary) bevindt zich in stand-by modus. Bij uitval van de Primary Controller neemt de Secondary Controller de besturings- en regelfuncties volledig automatisch over. Hiertoe schakelt u op beide controllers de optie Redundantie vrij.

Deze toepassing garandeert de allerhoogste bedrijfsveiligheid voor kwetsbare systemen en staat bij de OPEN 4100 EMS met de varianten C1 en C2 ter beschikking.

Functies in detail:

  • Automatische cycli spiegelen alle variabelen (incl. tussenresultaten) van de primary controller op de stand-by controller (secondary).
  • Er vindt een automatische omschakeling van de lopende controller (primary) op de stand-by controller (secondary) plaats als de primary controller uitvalt.
  • De stand-by controller neemt de functies quasi "online" over.
  • Beide controllers worden op één CAN-bus gebruikt. Er is geen fysische omschakeling van de CAN-bus vereist.
  • Er zijn hierbij geen gevolgen voor de actuele bedrijfsmodus (bijv. geleidings-, vervolgbesturingen, tijdschakelprogramma's enz.) van de installatietechniek.
  • Veranderingen van de tijdschakelprogramma's, parameters en streefwaarden in de draaiende controller worden automatisch naar de stand-by controller overgedragen.
  • Het uitvallen van de stand-by controller wordt aan de meettechniek gemeld, als deze niet "actief" is.
  • In de meettechniek wordt de bedrijfstechnische installatie in slechts één installatiescherm weergegeven.
  • Als de regeling niet door de primary controller maar door de secondary controller wordt uitgevoerd, wordt dit duidelijk in het installatiescherm weergegeven (belangrijke storingsmeldingen, vereist direct ingrijpen).


Flyer CAN HSB