Impressum

Uitgever:
DEOS Aktiengesellschaft
Birkenallee 76
48432 Rheine
Duitsland
Vertegenwoordigd door: Stefan Plüth

Tel. +49  5971 / 91133-0
Fax +49  5971 / 91133-2999
info@deos-ag.com

Geregistreerd:
Handelsregister Steinfurt, HRB-nr. 7831
BTW nummer: DE 257488774

Raad van bestuur:
Dipl.-Wi.-Ing. Stefan Plüth (Voorzitter)
Dipl.-Kfm. Thomas Patzelt

Raad van Commissarissen:
Prof. Dr.-Ing. Bernd Boiting (Voorzitter)

Verantwoordelijk voor de inhoud: Stefan Plüth
Gelieve vragen en suggesties te sturen naar: info@deos-ag.com

Gegevensbeschermingsfunctionaris:
Datenschutz@microplan.de
Gegevensbeschermingsfunctionaris
microPLAN IT-Systemhaus GmbH
Spatzenweg 2
48282 Emsdetten, Duitsland
Tel: +49 2572 9365-77
E-mail: Datenschutz@microplan.de

Concept, realisatie, schermontwerp:
deltacity – Digital Strategy & Solutions
deltacity.NET GmbH & Co. KG
Am Biederlackturm 2
48282 Emsdetten, Duitsland
Web: https://www.deltacity.net

Geschillenregeling / bemiddelingsprocedure
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat te vinden is onder www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u in onze opdruk (z.b.). Wij zijn verplicht noch bereid deel te nemen aan de geschillenregeling.

© Alle rechten voorbehouden DEOS AG 2019

Alle rechten voorbehouden. De hier verstrekte informatie is eigendom van DEOS AG en is de meest recente informatie op het moment van publicatie. Elke aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens is uitgesloten. Dit geldt ook voor alle andere websites waarnaar door middel van een hyperlink wordt verwezen. DEOS AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

De informatie op deze webpagina’s is in geen geval een wettelijke garantie. DEOS AG behoudt zich het recht voor om, indien nodig, wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de verstrekte informatie of gegevens. Aan de hier beschreven onderwerpen kunnen geen rechtsaanspraken worden ontleend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

DEOS AG is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of gegevens op deze website. Er rusten geen rechten en plichten tussen DEOS AG en de gebruiker van de website of derden.

De inhouden van DEOS AG is auteursrechtelijk beschermd. Deze inhouden mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt of opgeslagen in een informatiesysteem, geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Alle informatie of gegevens, het gebruik ervan en alle handelingen, gedogen of nalaten in verband met de website van DEOS AG zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van het internationale recht. Plaats van uitvoering en exclusieve plaats van jurisdictie is Rheine, Duitsland.